νύττω


νύττω
νύττω (Α)
(αττ. τ.) βλ. νύσσω.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • νύττω — νύσσω touch with a sharp point pres subj act 1st sg (attic) νύσσω touch with a sharp point pres ind act 1st sg (attic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • нож — род. п. а, укр. нiж, род. п. ножа, др. русск., ст. слав. ножь μάχαιρα, ξίφος (Супр.), болг. нож, сербохорв. но̑ж, род. п. ножа, словен. nòž, род. п. noža, чеш. nůž, слвц. nôž, польск. noż, род. п. nоżа, в. луж., н. луж. nоž. Лтш. nazis нож… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • Nessel, die — Die Nêssel, plur. die n. 1. Eigentlich, eine Pflanze, welche sägeartig gezähnte und mit subtilen Stacheln versehene Blätter hat, welche, wenn man sie berühret, ein empfindliches Stechen verursachen, welches man ein Brennen nennet; Urtica L. Daher …   Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart

  • сречу — @font face {font family: ChurchArial ; src: url( /fonts/ARIAL Church 02.ttf );} span {font size:17px;font weight:normal !important; font family: ChurchArial ,Arial,Serif;}  глаг. (νύττω) стрекочу, покалываю, подстрекаю, возбуждаю, поощряю …   Словарь церковнославянского языка

  • унзаю — @font face {font family: ChurchArial ; src: url( /fonts/ARIAL Church 02.ttf );} span {font size:17px;font weight:normal !important; font family: ChurchArial ,Arial,Serif;}  =  глаг . (греч. διαδύω) вонзаюсь, втыкаюсь; (νύττω), вонзаю,… …   Словарь церковнославянского языка

  • устеляю — @font face {font family: ChurchArial ; src: url( /fonts/ARIAL Church 02.ttf );} span {font size:17px;font weight:normal !important; font family: ChurchArial ,Arial,Serif;}  =  глаг. (греч. τοξεύω) попадаю стрелою, застреливаю;… …   Словарь церковнославянского языка

  • διανύττω — (Μ) [νύττω] τρυπώ …   Dictionary of Greek

  • νύσσω — (ΑΜ νύσσω, Α αττ. τ. νύττω) τρυπώ με οξύ όργανο, κεντώ («ἀλλ εἷς τῶν στρατιωτών λόγχη αὐτοῡ τὴν πλευρὰν ἔνυξε», ΚΔ) μσν. αρχ. 1. κινώ, ανακινώ 2. μτφ. πειράζω, πληγώνω αρχ. 1. πλήττω, χτυπώ («χθόνα... ἵπποι νύσσοντες χηλῇσι», Ησίοδ.) 2. ωθώ… …   Dictionary of Greek

  • προνύπτω — Α προτρέπω από πριν. [ΕΤΥΜΟΛ. < προ * + νύσσω / νύττω «κεντώ, τρυπώ, παροτρύνω»] …   Dictionary of Greek

  • neu-2 —     neu 2     English meaning: to make a push; to nod     Deutsche Übersetzung: “einen Ruck machen or Stoß geben”, especially (europ.) “nicken, winken”     Material: O.Ind. návatē, nüuti “wendet sich, bewegt sich”, nüvayati “wendet, kehrt”, as… …   Proto-Indo-European etymological dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.